Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.10.2012 15:05 - ЗА БЪЛГАРИТЕ
Автор: balkan1 Категория: История   
Прочетен: 2257 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 16.10.2012 15:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

ЗАЩО БЪЛГАРИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ХУНИ ИЛИ ТЮРКИ ПО ПРОИЗХОД?

Формирането на древните тюркути започва много късно – от 434 год. когато Ашина и 500-хунски рода се заселват в Алтай до 555 год., когато тюрките създават своя държава върху остатъците на жужанската орда. Кутригурите, утигурите, вахандурите и прочие български племена са известни далеч преди тези събития. Единствената допирна точка с тюрките е че от 575 до 632 год. утигурите са им васали, т.е. плащат данък на западно-тюркския хан.

Хунския произход на прабългарите също е отхвърлен от историята. Тук объркването на нашите професионални историци идва от факта, че поголовно бъркат поятията хуни и хионити, без да се съобразяват с това, че китайците наричат хуните хуниу, а названието на източните иранци она или хиаона, което се предава от хронистите, ту като хони, ту като хуни. Тези народи /хионитите/ са познати на арменските, римските и персийски автори стотици години преди появата на западните хуни в Европа. Самите хуни никога не навлизат в Кавказ. След сблъсъка си с аланите преминават в Европа по доста интересен начин – през Керчанския пролив и Крим около 378 г. Събитието е отразено от Йорданес и от унгарската легенда за Мадяр и Хунор.

Западните хуни се формират като етнос в Приуралието, където се заселват и смесват с угрите, след прогонването им от Азия от Таншихай – 155 г. Ако някой народ може да смята, до известна степен, за техен потомък – това са унгарците и чувашите. Чувашкия език е особен вид тюркски език, който според Гумильов има древно монголски особености. Що се отнася до българите, то хунския примес е нищожен и става на два пъти. В 463 г. сарагурите разбиват хунското племе акацири и поемат остатъците от него, а в 470 г. остатъка от хуните на Денгизик са заселени от император Зенон, в Малка Скития /Добруджа/ като федерати /4/.

Съвършенно различни са и типовете държави които създават хуните и тюрките от една страна, и българите от друга. Хунската държава е от номадски тип, тя се изгражда върху принудителното събиране на данъци от покорените племена, които запазват самоуправлението си. Ето защо тя е нетрайна и се разпада при най-малкото отслабване на управляващата народност. В номадската държава няма столица, станът на хана е в постоянно движение. Няма градове. Административното устройство е опростено и копира бойния ред на войската – ляво и дясно крило /при хуните-лули и джучи князе/. Дори титлата хан, с която неправилно се наричат нашите владетели за пръв път е известна при протомонголците Сянби и Тоба и то в ср.ІVв. Понятието орда, като форма на военна демокрация също се появява при пртомонголците дунху, и означава народ, войска – т.е. всички годни да носят оръжие мъже от съответното племе. Предводителят на дунху – Таншихай, дори не носи титлата хан, той е просто вожд на ордата. При хуните за разлика от дунху се налага модела на родовата аристокрация, състояща се от лули и джучи князе. Наследяването на властта при хунските шанюй и тюркските ханове е ставала по хоризонтала – т.е. от брат на брата или от чичо на племенника и никога директно от баща на син. Развитието на хунската, сянбийската, тобаската, жужанската, тюркутската номадски държави както и монголската на Чингиз хан, показва доста сходни черти:

1. Бързо обхващане на големи степни рядко населени пространства

2. Слаба власт над подчинените племена – източник на данъци

3. Бързо възникване на междуособоци и разпадане на държавата

4. Китаизиране на управляващата прослйка, което впоследствие води до поглъщането на по голямата част от номадската държава от Китай

5. Извършване на преврат в самата номадска държава, при което една от подчинените народности става управляваща. Напр. протомонголците изместват хуните, тюркутите, жужаните и т.н.


 

.В противовес на това държавата при прабългарите има всички особености на източноиранската държавна традиция.


 


 

1.Възниква винаги в планински райони – Памир, Кавказ.

2.Винаги има развити градове и столица.

3.Сложно административно устройство, справедлива данъчна система, законово уредено общество. Ибн Фадлан добре описва справедливата данъчна система на Волжка България. А законите кана-сюбиги Крум, подобно на ефталитските са не по-лоши от римските.


 

4.Висока стопанска култура, развито земеделие, занаяти, строителство, нещо при което при номадите съвършено липсва.


 

5.Тежко въоръжение на войската, силна конница и войни облечени в желязо,., донесли в Европа стремената, високите седла и сабята. Напр. във известния печат на кан Тервел бълг. владетел е изобразен с щит, върху който има конник. Подобни щитове са открити в Согдиана при Разкопките в планината Муг и са изработени в VII в(6) . Сцената с конника явно е типична за иранските народи. В скалния релеф от Так-и-бостан (Сасинидски Иран) има сцена подобна на мадарския конник. А в златните съдове от сасанидското време наподобяват много съкровището от Наги Сент Миклош (12).


 


 


 

Разкопките в Пянжикент показват, че между V и VIII век в Согдиана е процъфтявала богата култура. Останали са много стенописи и пергаменти на согдийската писменост. Там са се провеждали ежегодни надбягвания с коне, подобно на прабългарския обичай за конните надбягвания на Тодоровден – “конските кушии”, вероятно стар кушански обичай.(6)

Проблемът за произхода на прабългарите се осветява и от друга особеност – почитта към елена. Известно е че изображенията на елени са характерни за “плочестите могили” на саките в Средна Азия. Много изображения на елени са открити и в Плиска, Охрид, Моровизд, (Македония). Еленът фигурира и в прабългарското съкровище от Ерзеке (VII в) – Албания.Тези изображения са разпространени и в територията на аварската (вархонитско-кутригурска) държава. В иранската митология душата на човек след смъртта се превръща в елен. Двуглава птица я отнася на небето. Този сюжет се среща върху златните съдове от Ахеменидски Иран, както и върху прабългарското съкровише от Наги Сент Миклош. Еленът като свещено животно е възпят и в народните песни – израза “сур елен” (на персийски “с на източнур” означава свещен.) (13). Двуглавата птица се среща и във второто българско царство като изображение наподобяващо двуглав орел – при Тертеровци и при Михаил Шишман. Традиционната официална история ги свързва с византийския двуглав орел. Но като се има в передвид че във Византия този символ се появава едва с последната династия на Палеолозите може да се мисли че в България тези изображения имат друг, ирански произход.

Според П.Добрев родоначалника на българите Авитохол, е “син на кошута”. Подобен сюжет използва и Фирдуоси в “Шах-наме”, като преразказва преданието на древните тури. Дори ако се загледаме в думата “кошута”, както между впрочем се означава самката на елена единствено в българския език, можем да открием, че се приближава много до понятието “кушани”. Вероятно кошутата е легендарен прародител на кушаните, част от които са и древните българи.

В заключение можем да кажем, ключът към разгадаването на прабългарския произход е скрит сред пожълтелите страници на Кушанската история, и тази на турите хионити. Много неша ше станат известни едва тогава, когато се проучи културното и езиково наследство на Согдиана, Тохаристан и Таримската котловина. Ключ в разгадаването на прабългарския език е тохарския (Кушански) език, а на прабългарския календар древните кушански и согдийски календари. Натам трябва да се насочат усилията на всички онези, които непреднамерено се опитват да изучат древния произход на нашите предци.


 

БИБЛИОГРАФИЯ


 

1. История древнего мира

(I,III том ), М 1982

2. Диадамаев. Политическая истории Ахеменидской держави, М. 1985

3. Добрев П. Българи, тюрки, славяни, С.1996

4. Гумильов Л.Н. Ритмы Евразии, М.1993

5. Гумильов Л.Н. Хунну, М. 1993

6. Всемирная история (т. VII), Минск 2000

7. Добрев П. Българските огнища на цивилизация на картата на Евразия, С.1998

8. Добрев П. Прабългари – произход, език, култура. Нов прочит, С. 1991

9. Гумильов Л.Н. Древние тюрки, м.1993

10.Българи и евреи (ч.1), С. 2000

11. Гумильов Л.Н. Древняя Русь и великая степь, М.1993

12. Фехер Г. Ролята и културата на прабългарите, С.1997

13. Сидоров М. Блъгариянството. С.1997

14. Венедикова К. Българите в Мала Азия С. 1998


 

1 - Към източноиранските племена спадат - хорезмийците, согдийците, бактрийците и др. 2 - Към западноиранските племена спадат - персите, мидийците и партияните. 3- За времето на написване на книгата се съди главно по събитията описани в нея - преди появата на мидийците и персите. 4 - Според легендата Траетон имал трима сина - Тура, от които са саките; Сайрим, от който произхождат кимерийците и Айра, от който водят началото си западноиранците (перси, мидийци и партияни).


 

5- в самия надпис са наречени “саки-тиграхуада”. На ирански думата “тигра” означава – островърх, а “хуада” – шапка.

6- Метежните царе са изобразени върху споменатата колона гологлави и вързани с въже, за разлика от Скунх, който е показан отделно и с шапка.

7- Известно е че при ефталитите жените са били на особена почит, като е съществувала рядка форма на групов брак, наречен поландрия (т.е. многомъжество).

8- Известно е че куманите са били синеоки и русокоси,

9- вж. понятията Ку-Тур-Гури, У-Тур-Гури. Те съдържат частицата “Тур”. Вероятно е свързана с произхода им от древните Саки-Тури.

10- вж. Оно-гури оно-гондури – вероятно произлизат от обща писменна информация. Разделила се с разделянето на саките-тури.

11 – Тарик-Наме - -Харат – История на град Херат

http://dc317.4shared.com/doc/E-Czo6JD/preview.html
Гласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. atil - Защо са са тези напъни планината да ...
20.10.2012 10:04
Защо са са тези напъни планината да роди мишка, все още никак не ми е ясно, и все още се учудвам...Жонглирането и и манипулацията с исторически факти и сведения няма да роди нова история, както не се е случило досега. Та "историята", която отхвърляла или приемала това или онова е едно много временно и мимолетно явление. Защото тези "науки" винаги ще си останат в кавички.
Самите хуни са българи и няма нужда някой да произлиза от тях. Тюрките също са от древнобулгарски произход, но от друг географски район. Тюркут е условно название свързано с Тюркския каганат в Средна Азия.
Тюрки има още във войската на Дарий минала през Балканите.Същите се разбунтували на река Дон, когато насреща им излязал българския владетел с войската си повикан на помощ от скитите.
За наказание Дарий ги разформировал и изселил една част от тях в Средна Азия. От тях тамошните племена придобили навика да се наричат - тюрки. От техните потомци по-късно бил образуват Тюркския каганат. След разпадането му на Беласагунска(източна) и Хазарска(западна) част този термин се закрепил трайно за бившите поданици на този каганат. В по-късно време учените и политиците го приели в употреба и почнали да наричат с него всички народи говорещи на този език, независимо от техния расов или национален произход.
Как може представителите на Хунската династия да основат пет държави в Европа и да управляват в Русия и Волжка България до 16 век, а да са монголци или турци?! И къде се изпариха всички сармати,хуни,скити, траки, които били безчислено множество?! Мистика! И стъкмистиката която претендира че се занимавала с наука няма да я обясни читаво никога!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: balkan1
Категория: Политика
Прочетен: 2425265
Постинги: 531
Коментари: 287
Гласове: 1198
Календар
«  Февруари, 2020  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829