Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.01.2013 12:10 - "КОМУНИСТИТЕ" - 7
Автор: balkan1 Категория: Политика   
Прочетен: 2400 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 31.01.2013 12:01


forum.xnetbg.com/index.php/topic,9182.0.html
Остана само,като че ли най-важното,а именно,да разберем защо всичко това е така-защо сме поробени.Какво осигурява на властта в абсолютно всички области на нашия живот? Това без съмнение са

 

                                     --- ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА ---

 

     контролирани от жидовете. Нека ги разгледаме по-отблизо:

 

    На първо място смятам,че без никакви резерви можем да поставим

 

                                      ---Масонството---  

 

Много е изписано за него.Туук няма да се отклоняваме от темата и само ще кажем ,че това е вариант на еврейския сатанизъм,в чийто мрежи да се ложят гоите.Всичко в масонството идва от хибридите. За да се потвърди това и за България ще прибегнем до официален масонски документ на около 70 години. Само трябва да се опомене,че тук НЕ са включени огромен брой жидове,които са бенеберити,поради до болка ясни причини А ето го и самия документ:

 

Бих искал да представя на вниманието Ви списък на масоните от 1937 година и после да го обсъдим заедно. 

Но първо, дали списъкът е достоверен ? Решете за вас сами ! Той е взет от книгата на Димитър Недков "Масоните се върнаха в България  Кои са те и какво искат ?",издателство Мириам,1998 година .Димитър Недков е със статут на официален оратор на франкмасонството в България и затова определено смятам,че той Не е заинтерисуван в очернянето на това движение. Списъкът започва на 36о страница от неговата книга и всеки може да го види в библиотеките или направо да си го купи от книжарниците. Той е фотокопие на стар списък,като е даден без да се променя ,дори старият правопис е спазен, така Ви го предлагам и аз...

        Нека първо да го разгледаме , после и да го обсъдим...  Приятно Четене ;)  

 

                               Списъкъ на българските масони ( към 1937 г.)

                                                (по азбучен редъ)

 

 

1. Андреевъ Александъръ

2. Ангеловъ Г.

3. 1. Алкалай Соломонъ ,д-ръ 

4. Апостоловъ Г., арх.

5. 2. Арие Сабатъ 

6. Абаджиевъ Никола,профес. 

7. 3. Арие Габриелъ.  

8. Аракчиевъ Иванъ 

9. 4. Алкалай Захари 

10. Атанасовъ Дончо 

11. 5. Арие Исакъ 

12. 6. Асеовъ Жакъ 

13. 7. Алфандари А. 

14. Александровъ Илия,съдия

15. 8. Алкалай А. 

16. Аврамовъ Василъ

17. 9. Алфаса А. 

18. Атанасовъ Крумъ

19. 10. Аврамовъ Хаимъ 

20. Алексиевъ Владимиръ,проф.

21. 11. Арие С. 

22. Ангеловъ Петър

23. 12. Алфаса Аврам ,Масонъ отъ високо посвещение (1) 

24. 13. Аврамъ Нис. 

25. Абаджиевъ-архимандритъ

26. Ангеловъ Ст.,д-ръ професоръ

27. 14. Аврамъ А. 

28. Антоновъ Константинъ

29. Апостоловъ К.П.-пртоиерей

30. 15. Ароновъ Албертъ - д-ръ 

31. 16. Арие Ездра 

32. Арсовъ Павелъ

33. 17. Ардити Павелъ директоръ а.д. Сузинъ 

34. Атанасовъ МНиланъ,зап.полк.

35. 18. Аруети Нисимъ 

36. Атанасовъ П.,д-ръ

37. 19. Афталионъ Аврамъ 

38. 20. Ардити М. 

39. 21. Афталионъ С. Йосифъ 

4о. 22. Баланъ А.Т.,професоръ 

41. 23. Бланшу Данаилъ 

42. Балдевъ Ефтимъ

43. Божански Б.

44. Бобчевъ Д-ръ

45. Баджаровъ Г.

46. Бадевъ Юрданъ,журн. в."Зора"

47. 24. Барухъ Исакъ 

48. Басмаджиевъ Александъръ

49. Божански Николай

5о. 25. Басанъ Елия,Майстор на бенеберитите (2) 

51. Бързаковъ Иванъ

52. Божковъ Христовъ

53. 26. Барухъ А.,д-ръ 

54. Батоловъ Ан.

55. Баялцалиевъ Г.

56. Бацаровъ Ив.,д-ръ

57. Балкански Иванъ,д-ръ

58. Бакърджиевъ Янко

59. Банановъ М., д-ръ

6о. Бояджиевъ К.Т.

61. Белиевъ Борисъ, бивш фин. инспекторъ

62. 27. Бенадо Адолфъ (Каква фамиля само ! ) 63. 28. Бенадо . Соломонъ 

64. Брашовъ д-ръ Ст..,директоръ.муик.академия

65. 29. Бенсионъ д-ръ навонъ 

66. Бъчваровъ Д.

67. 30. Бенароевъ Ж.,д-ръ 

68. Бенчевъ Илия,д-ръ

69. 31. Бераха Аронъ 

7о. Бъчваровъ Д.

71. Боботановъ И.

72. Беровъ Дим.

73. 32. Бехаръ Жакъ 

74. Бояджиевъ Вл.

75. Бешковъ С.,д-ръ

76. Бояджиевъ Ю.

77. Близнаковъ Б.,д-ръ

78. Богдановъ Александъръ,д-ръ

79. Божиловъ Добри 

8о. Бойчевъ Д.Бончо

81. Бочевъ Юрданъ

82. 33. Бурла Менахемъ, д-ръ 

83. Бояджиевъ Гоерги

84. Бракаловъ И.,д-ръ

85. Боралевъ Кр. А.

86. Бурилковъ Димо Т., д-ръ

87. Бурилковъ Желю Г.

88. Бракаловъ Т., д-ръ

89. Банановъ Н., д-ръ

90. Бурски К.

91. Белиновъ С., д-ръ професоръ

92. Василевъ П. Василъ

93. Василевъ Христо

94. 34. Витали С. 

95. Василевъ Григоръ, бившъ министъръ

96. Велевъ Борис Спиридоновъ

97. Ведъръ Иванъ, д-ръ

98. Василевъ Любенъ 

99. Василевъ Георги 

1oо. Велчевъ Дамянъ, зап. полков. 

1o1. 35. Враджали П. 

1o2. Василев В. Хаджи, д-ръ

1о3. Велевъ Сотиръ Христовъ

1o4. Величковъ Георги

1o5. Василевъ Д. Ивановъ

1o6. Войновъ Никола

1o7. Гелевъ М.

1o8. 36. Гершонъ А. 

1о9. Гавраиловъ Гавраилъ ,д-ръ

11о. Геновъ Бончо

111. Гочевъ М. 

112. Груевъ Д.

113. Гяуровъ, професоръ богословъ

114. Граблашевъ В.

115. Генчевъ Георги

116. Гъдевъ Александъръ,инж.

117. Грозевъ Иванъ,писателъ

118. Георговъ Д.

119. 37. Геронъ Давидъ, масонъ отъ високо посвещение (3) 

12о. Кимо(нъ) Георгиев(ски) (- скрит евреин !!!!!!!) 38. 

121. Габровски Петъръ Д. 

122. Георгиевъ Владо

123. 39. Гершонъ Йосифъ И. 

124. Геневъ Стефанъ

125. Георгиевъ Йосифъ

126. Гергановъ Драганъ ,д-ръ

127. Никола Гешевъ 

128. Гиргиновъ Александъръ,д-ръ

129. Гиргиновъ Никола

13о. Големановъ А., д-ръ

131.4о.Героновъ Иванъ,д-ръ(скрит евреин, фамилията го издава !)

132. Господинкинъ Д. В.

133. Грънчаровъ Коста 

134. Гумнеровъ Тодоръ

135. Гунчевъ Симеонъ,д-ръ

136. Гърличковъ , д-ръ

137. Гъдевъ Ан. ,архитектъ

138. Георговъ Вл.

139. Дюлгеровъ,проф. богословъ

14о. 41. Давидъ Б. 

141. Дабевски Н.,д-ръ

142. 42. Давидовичъ А. (вероятно евреин чужденец)

143. 43. Давидъ Хеския 

144. Давидовъ Василий , свещеникъ

145. Дамяновъ Щерю

146. 44. Джераси Алфредъ 

147. Данаджиевъ С..,д-ръ

148. 45. Джераси йосифъ,д-ръ 

149. 46. Джераси Ханри 

15о. Даневъ Ст.

151. 47. Джераси Самуилъ 

152. Даскаловъ Ст.,д-ръ

153. 48. Джераси Рубинъ А. 

154. Деспотовъ В.,д-ръ

153. 49. Дживанъ И., масонъ отъ високо посвещение (4) 156. Деспотовъ Гавраилъ

157. Димитраковъ К.,д-ръ

158. Димитраковъ Георги

159. 5о. Джераси Йосифъ

16о. Джубелиевъ Ст.,д-ръ 

161. Димитровъ Иванъ И.

162. Димитровъ Михаилъ

163. Димитровъ И.д-ръ

164. Димитровъ Христо,инженеръ

165. Димевъ Коце,д-ръ

166. Димевъ Борисъ

167. Добревъ Д.д-ръ професоръ

168. Добриновъ Т., докторъ

169. Докузановъ Христо

17о. Досевъ И.,д-ръ

171. Дубенски И.

172. Дамяновъ Д. К.

173. 51. Давидъ Мешуламъ 

174. Дамяновъ Б.

175. Диковъ,професоръ

176. Джидровъ П.,адв.,б. министъръ

177. Данаиловъ Любенъ,адвокатъ

178. Дипчиковъ Александъръ

179. Доневъ Добрияновъ Сава, Журналистъ в. "Миръ"

18о. 52. Елиезеръ Моисъ 

181. 53. Епелбаумъ П., масонъ отъ високо посвещение (5)

182. 54. Ешкенази Мордо 

183. 55. Ешкенази Рафаелъ 

184. Екимовъ Е.

185. 56. Елиасъ Д-ръ К. 

186. 57. Ешкенази Аврамъ 

187. Здравковъ Хр., д-ръ

188. 58. Зайдлеръ Оскаръ 

189. Златаровъ Иванъ, д-ръ

19о. Златаровъ Асенъ,д-ръ,проф.

191. д-ръ,проф. Зоевъ Никола

192. Златаровъ Боянъ, адвокатъ

193. Зурковъ Илия- Бургасъ

194. Златевъ Ф.

195. Златарски Г. М.

196. Златевъ Попъ П., бившъ дирк. обновата

197. Золотовичъ П.л. (небългарин)

198. Златарски Никола

199. Златевъ Г.

2оо. Ивановъ Тодоръ, зап. полк.

2о1. Ивановъ Александъръ,д-ръ

2о2. Ивановъ Асенъ,фин. инспект.

203. Ивановъ Георги

204. Икономовъ Страшимиръ

2о5. Ивановъ Димитъръ

2о6. Ивановъ Е.

2о7. Ивановъ Лазаръ

2о8. Икономовъ Д.,д-ръ

2о9. Икономовъ Т.

21о. Иововичъ Е.

211. 59. Йосифъ Б. Иерохамъ, масонъ отъ високо посвещение (6) 

212. Ивановъ Христо,д-ръ, гл.ред.сп."Сидарски Прегледъ"

213. 6o. Йосифъ Авраамъ 

214. Колевъ Еню

215. 61. Калдеронъ Авраамъ,масонъ отъ високо посвещение (7) 

216. Кашновъ Димитъръ

217. 62. Калдеронъ Мишелъ 

218. Каракашевъ,К.,д-ръ

219. 63. Капонъ Ездра 

22o. Карамихайловъ Михаилъ,д-ръ

221. 63. Коашвели Исакъ 

222. Карастояновъ Харалампи

223. 64. Ково М.,д-ръ 

224. 65. Куюмджиевъ П.(Анжело Куюмджиев му е роднина???

225. Кацаровъ Асенъ Д.,агрономъ

226. Никола Каревъ,д-ръ 

227. Касъровъ Иванъ Б. 

228. 66. Конфино Самуилъ 

229. Кацаровъ Кузманъ,свещеникъ

23o. Кесяковъ Иванъ, д-ръ

231. 67. Клайнъ Борисъ,д-ръ 

232. Кирaновъ Д.,д-ръ 

233. Кировъ Александъръ 

234. Кировъ Д.,д-ръ

235. Кисимовъ Никола

236. Клисаровъ Спасъ

237. Ковачевъ Харитон,свещеникъ

238. 68. Коенъ Авраамъ С. 

239. Кожухаровъ Иванъ,д-ръ

24o. Койчевъ Богомилъ

241. Койчевъ Иванъ,д-ръ

242. Какалановъ Биро

243. Константиновъ Асенъ,з.полк. 

244. Константиновъ Д.,д-ръ

245. Кръстниковъ И.,д-ръ

246. Куруджиевъ Д.,д-ръ

247. Куситасевъ Константинъ,д-ръ 

248. 69. Кордоба Аврамъ,директоръ ген.банка 

249. Кирковичъ Ст.,д-ръ,проф.

25о. Кутинчевъ Ст. .,редакторъ" Зидарски прегледъ"

251. Кличиянъ Александъръ

252. 7о. Криспинъ Йос. 

253. 71. Клайнъ Ал.,д-ръ 

254. 72. Крупа Ф.,търговецъ 

255. Казанджиевъ Хр.Г.

256. Кършевъ Д.

257. Капитановъ Т.

258. Карайововъ Т.

259. Каросеровъ Иванъ

26о. Ковачевъ Ю.

261. Кисилинчевъ Лазаръ,предпр.

262. Койчевъ Богомилъ

263. Коледаровъ Ст.Н.,вел.секр.

264. Кръстевъ Климентъ

265. Кратунковъ Г.,зап.генералъ

266. Кулишевъ Г.,журн.в."Зора"

267. Константиновъ М.

268. Кюркчиевъ Г.

269. Командаревъ В.

27о. Кожухаровъ Тодоръ,директоръ в."Слово"

271. Крапчевъ Данаилъ директоръ в."Зора"

272. Казасовъ Димо,бившъ минис.

273. Кулевъ Тодоръ,бившъ минис.

274. Кънчевъ Георги,зъболекаръ

275. Кожухаровъ Ангелъ,з.майор

276. Календаровъ Славчо,з.полков.

277. Лукашъ Любенъ,д-ръ

278. 72. Леви А.Н.,д-ръ 

279. Лафчиевъ Стефанъ

28о. 73. Леви Бохоръ 

281. 74. Леви Нисим 

282. Лафчиевъ Н.С.

283. 75. Леви Л.С. 

284. 76. Леви Буко К. 

285. 77. Леви Исакъ,д-ръ 

286. Лукановъ Стефанъ

287. Лъсковъ Г.,д-ръ

288. Марковъ С.

289. Момчиловъ П.,д-ръ

29о. 78. Маиръ Марко 

291. Максимовъ Борисъ

292. 8о. Машияхъ Е

293. Малеевъ Иванъ,д-ръ

294. 81. Мешуламъ Авраамъ 

295. Маниковъ Тодоръ

296. 82. Мизрахи И. 

297. Марковъ Владимиръ,профес.

298. Мартиновъ,д-ръ

299. 83. Меворахъ Барухъ 

3оо. Мизговъ Георги,д-ръ

301. 84. Мешуламъ Буко Исакъ 

302. Мелодиевъ Василъ 

303. Милинкевъ Боянъ 

304. 85. Мешуламъ Давидъ А. 

305. Милчевъ Милчо,д-ръ

306. Милковъ Пенко

3о7. Минчевъ Георги П.

3о8. Минчевъ Михаилъ

3о9. Минчевъ Цветанъ

31о. Мирковъ Владимиръ,д-ръ

311. Мирчевъ Йосифъ

312. Митовъ Д.,зап.полковникъ 

313. Михайловски Д.,д-ръ

314. Милевъ Александъръ

315. 86. Маркъмъ Р. ,гл.ред.в."Зорница" 

316. Маноловъ Филипъ,д-ръ 

317. Мидиевъ Петъръ,бившъ министъръ

318. Милушевъ Ст.,банк.директоръ

319. 87. Мезанъ Саулъ 

32о. Марчинковъ Асенъ

321. Мушановъ Стойчо,бившъ министръ

322. Момчиловъ П.

323. Марковски Иванъ,проф.бог.

324. Мутафовъ Кр.,банк.директоръ

325. Мочиловъ Д.,д-ръ

326. Миленковъ Александъръ,худ.

327. Мутафовът Христо,д-ръ,адвок.

328. Митковъ Юрданъ,началникъ отд. митниците

329. Мустаковъ Никола,зап.офиц.

33о. Марковъ Г.

331. Мутафчиевъ Стефанъ,аптекаръ

332. Миховъ Георги

333. Молловъ Василъ,д-ръ

334. Молловъ Цветанъ,д-ръ 

335. Мончевъ Б.

336. Московъ Георги,д-ръ

337. Мустаковъ Д.,зап. генералъ

338. Муховски Тодоръ 

339. Нейковъ Ст.,зап. полковникъ

34о. Начевъ Христо

341. Начевъ Боянъ,адвокатъ

342. Нисимовъ Аврамъ 

343. Николовъ Ст.,архитектъ

344. Николаевъ Николай П.,д-ръ

345. Никовъ Софрони,теософъ

346. Наследниковъ Т.

347. 89. Навонъ Б.,д-ръ 

348. Недевъ Н.

349. 9о. Науманъ Фр. 

35о. Норадунгиянъ

351. Николовъ К.

352. Нелчиновъ Н.-Видинъ

353. Николовъ х. Никола

354. Найденовъ Владимиръ

355. Накашевъ П.

356. Наумовъ Г.

357. Начевъ И.,д-ръ

358. Немски Н.В.

359. Николовъ Ст.

36о. 91. Нисимовъ Жакъ 

361. Немировъ Добри,писателъ 

362. Наковъ Георги

363. 92. Нисимовъ Рахамим 

364. 93. Овадия Жакъ 

365. Панчевъ К.Хр.

366. Попкръстевъ Д.

367. Петковъ Никола 

368. Павловъ Г.,д-ръ

369. Палазовъ Илия,д-ръ

37о. Панайотовъ Ив.К.

371. Пачевъ Иванъ

372. Пачевъ К.,професоръ

373. Паяковъ Г.,д-ръ

374. 94. Пинхасъ Р. 

375. Панчевъ Юрданъ

376. Перфановъ Ж.В.

377. Петковъ Еню,свещеникъ

378. Петровъ Евстати,адвокатът

379. Петровъ Киро

38о. Петровъ Тошко,д-ръ,професоръ

381. Пашевъ Петко

382. 95. ( Пинто Соломонъ,масонъ отъ високо посвещение 

383. Площаковъ Иванъ

384. 96. Питъ Фридрихъ 

385. Поповъ Ангелъ,д-ръ

386. Поповъ Д.В.

387. Поповъ Г.М.

388. Поповъ Любенъ,д-ръ

389. Поповъ Рафаилъ

39о. Провадалиевъ Димитъръ

391. Пеевъ Пею,д-ръ

392. Пачеджиевъ Борисъ

393. Плосковъ Никола-Стара Загора

394. 1оо. Пинхасъ Буко 

395. Поповъ Димитъръ А.

396. Попкръстевъ Пеню,зап.полк.

397. 1о1. Пинхасъ Исакъ 

398. Прокопиевъ Т.

399. Панчевъ Ан.

4оо. Панчевъ Младенъ,д-ръ

4о1. Поповъ Иванъ

4о2. Попдимитровъ Христоо

4о3. Поповъ Б.

4о4. Петковъ П.

4о5. Петровъ Симеонъ Н.

4о6. Поповъ Иванъ Драгановъ

4о7. Панайотовъ Иванъ К.

4о8. Пехливановъ Юрданъ

4о9. Палавеевъ Иванъ

41о. Радевъ В.,професоръ

411. Радевъ Н.,д-ръ

412. Радионовъ Михаилъ,д-ръ

413. Радковъ Руси,д-ръ

414. Раевъ Иванъ

415. Радоевъ Г. 

416. 1о2. Розенбергъ Жакъ 

417. Руменовъ Владимиръ,д-ръ

418. 1о3. Рахамимъ Нисимъ 

419. Русевъ К.

42о. 1о4. Рубенъ Исакъ 

421. Радевъ Симеонъ,пълном. министъръ 

422. Рачевъ Иванъ,д-ръ

423. Рачевъ М.,д-ръ

424. 1о5. Розенфелдъ В.,д-ръ 

425. Русевъ Любенъ,д-ръ

426. Русевъ М.,д-ръ

427. Русевъ Руси,д-ръ

428. Радевъ Т.

429. Стояновъ Никола,д-ръ

43о. Стояновъ Христо,бившъ министъръ

431. Скутуновъ Коста

432. Соларовъ Ст.

433. Станишевъ К.,д-ръ

434. Стоиловъ Ст.,д-ръ

435. Стоиловъ Б.

436. Стрезовъ Георги

437. Семерджиевъ Александъръ

438. Симеоновъ Никола,д-ръ

439. Станковъ Сава

44о. Строговъ Иванъ Димитровъ,публицистъ

441. Сапунаровъ М.,запасен генералъ

442. Славовъ Страшимиръ Ев.

443. Сирмановъ Б.,запасен генер.

444. Сапуновъ М.

445. Станишевъ Д-ръ Христо

446. Стоицевъ М.

447. Стефановъ Светославъ

448. 1о6. Самуиловъ Буко 

449. Сахатчиевъ А. д-ръ професоръ

45о. 1o7. Семо М.

451. Симовъ Димитъръ

452. 1о8. Селиктаръ Нисимъ 

453. 1о9. Симанто Жакъ 

454. 11o. Семахъ Давидъ 

455. Сиромаховъ Гено

456. 111. Семо Давидъ 

457. Славовъ М.Д-ръ

458. 112. Семо Моисъ А. 

459. Славчевъ Матей,д-ръ

46о. Софрониевъ М.,д-ръ

461. Стаматовъ Д.,д-ръ

462. Стамболиевъ Т.,д-ръ

463. Станевъ Никола

464. Станевъ Тома ,д-ръ

465. Стефановъ Христо,д-ръ

466. Стояновъ Илия

467. Стояновъ Миланъ

468. Стояновъ Параскевъ,д-ръ профес.

469. Сухосянъ Сухлосъ (вероятно арменец) (1) 

47о. Точковъ Димитъръ,д-ръ

471. Точковъ Павелъ,д-ръ

472. 113. Табахъ Нисим 

473. Тодоровъ Ст.,зап. полковникъ

474. 114. Таджеръ А.,зап. полковникъ 

475. Терзиевъ И.,д-во "Стандартъ"

476. 115. Таджеръ Буко 

477. Трифоновъ П.,д-ръ

478. Томовъ Иванъ

479. Танановъ Никола

48о. Тъпковъ Драганъ

481. Траяновъ П.

482. Такевъ К,д-ръ

483. Тантиловъ Христо,д-ръ

484. Търкалановъ Д.,адвокатъ

485. Татарчевъ Б,д-ръ

486. Таховъ Никола Х.

487. Таховъ Харламби

488. Таховъ Д.

489. Таховъ Петъръ

49о. Топаловъ Христо

491. Топлийски Атанасъ

492. Топузановъ Владимиръ

493. Тризлинцевъ Владимиръ,д-ръ

494. Тричковъ Б.,д-ръ

495. 116. Таджеръ Нисимъ 

496. Уоткисъ Ч.Т. (небългарин-може би англичанин,американец...) (2)

497. Филковъ Георги

498. Фернандесъ Дж.(отново небългарин !!!) (3)

499. Филиповъ Иванъ,инженеръ

5оо. Файоновъ М.

5о1. Фурнаджиевъ,пасторъ

5о2. 117. Фицсимонсъ Т.Б. 

5о3. Финговъ Георги,архитектъ

5о4. 118. Фридманъ Аронъ 

5о5. Фиковъ Иванъ,адвокатъ

5о6. 119. Фахри Е

5о7. Филовъ Д.

5о8. 12o. Фахри Буко 

5о9. 121. Финци Нисимъ 

51о. Футековъ Захари

511. 122. Фроидъ И.,д-ръ 

512. 123. Финци Исакъ 

513. Хитовъ Александъръ,адвокатъ

514. Харизановъ Иванъ

515. Христовъ Христо

516. Хаджи Ивановъ Ел.,д-ръ

517. 124. Хаимъ Бохоръ 

518. Хаджиоловъ Д-ръ А.,проф.

519. 125. Хаилбъргъ Бенеямимъ 

520. 126. Хаимовъ Йосифъ 

521. 127. Хаимовъ Моисъ 

522. Хаджиевъ Генчо

523. Христовъ П.

524.Харлампиевъ Георги

525. 128. Хеския Витали 

526. Христовъ Димитъръ 

527. Христовъ Кирилъ

528. Христовъ Стоянъ

529. Хубеновъ С.,д-ръ

530. Хугасянъ Гарабедъ (небългарин,вероятно арменец) (4)

531. Цветковъ А.,зап. генералъ

532. Цоневъ Т.,инженеръ

533. Цвиковъ Иванъ

534. Цанковъ Ст.,ппротопрезвитеръ

535. Цанковъ Тодоръ,адвокатъ

536. 129. Цадиковъ Леви 

537. Цанковъ Алекс,б .министъръ 

538. Цветиновъ Георги

539. Цачевъ Ст.

540. Цаневъ Христофоръ,д-ръ

541. Цаневъ Р.д-ръ

542. Царвулковъ Ст.,адвокатъ

543. Цочевъ Стоянъ,д-ръ

544. Чокъ Артуръ (небългарин) (5)

545. Чилингировъ Стилянъ

546. Чкатровъ Юрданъ

547. Чолчевъ Сл.

548. Чавовъ В.,д-ръ

549. 130. Челебонъ Л. 

550. Чакаловъ Л. ,инж.

551. Чолаковъ Димитъръ,д-ръ

552. 131. Шауловъ Исакъ 

553. 132. Шимонъ А. 

554. 133. Щерибергъ А.,д-ръ 

555. Шаранковъ Е.,д-ръ

556. 134. Шауловъ Моисъ 

557. Шекерджиевъ Р.М.,д-ръ

558. Шишковъ Г.,професоръ

559. Шатевъ Иванъ

560. Шиковенски Дер М. (небългарин-руснак,украинец) (6)

561. Шишмановъ Ал.,д-ръ

562. Шиваровъ К.

563. Шавелски,протопрезвитеръ

564. 135. Юлзари Самуилъ 

565. Януловъ Илия ,професоръ

566. 136. Яковъ Авраамъ 

567. Янакиевъ Г.,инженеръ

568. Д. Кулаксъзовъ

569. П. Неделчевъ

570. Каприелъ М.Бояджиевъ (името му е типично небългарско,вероятно има жидов корен)

571. И.Кокашвели (небългарин-вероятно руснак,украинец !!!)

572. Мих.Бър. (не се чете !) /1/ (вероятно все пак е българин)

573. Д-р Г.Чакаловъ

 

Р У С Е 

 

574. (1) 137. И. Вондракъ Йосифъ 

575. (2) Иванъ Михайловъ,з.полк.

576. (3) Никола Михайловъ,з.полк.

577. (4) Ф.Симидовъ Филипъ

578. (5) Христо Карачоровъ

579. (5) П. Божковъ

58о. 138. Исакъ Алкалай 

581. М.Н.Ивановъ

582. Д-ръ С.Хитовъ

583. Н.Червенъ Ивановъ

584. Ю.Буб. (не се чете! , вероятно,българин) (2)

585. Ал. Маждраковъ

586. 139. Ф.Крупа 

587. Г.Цанковъ

588. 14o. Ст.Балоши(Стефан Балаш) вероятно унгарски евреин 

589. Павелъ Геровъ

59о. Д-ръ С.П.Х.(Симеон Панайотов Хитовъ)

591. Р.Рогаевъ

592. Д-ръ Хр. Стойчевъ

593. Тодоръ Дашковъ

594. К.Жеч (не се чете,вероятно българин) (3)

595. Инженеръ Д.В.( --||-- ) (4)

596. Л.Бат. ( --||-- ) (5)

597. С.Каз.(Спиридон Казанджиев)

598. АЛ.Павурджиевъ

599. 141. М.Силаги 

6оо. П.Аврамовъ

6о1. 142. С.Нахмиясъ 

6о2. Ст. Малчевъ

 

В А Р Н А

6о3. 143. Хаимъ Криспинъ  

6о4. Яковъ Найденовъ (името "Яков" е повече от съмнително !!! )

6о5. Д.Фичевъ,о.з.полковникъ

6о6. Г.Серафимовъ

6о7. С. Ивановъ

6о8. Г.Славяновъ

6о9. В.Игнатовъ

61о. И.Мирчевъ

611. 144. Давидъ Папо 

612. Г.Ясиновъ

613. В.Узуноовъ

614. Георги Бошнаковъ

615. Христо Коцевъ

616. Боянъ Абаджиевъ

617. Д-р Б. Бошнаковъ

618. Ат. Кашлакевъ

619. 145. Б. Хаимонъ 

62о. Д. Мишевъ

621. 146. Самуил Юлзари 

622. Ат.Кур. (--||-- ) (6)

623. Мих. Константиновъ

 

П Л Е В Е Н Ъ 

624. Ил. Димитровъ

625. Мишо Бойчиновъ

626. Д-р И.П. (--||--,не се знае какъв е ) (7)

627. Р.Райчевъ

628. К.Константиновъ

629. Н.Бърдаровъ

63о. Н. БЪР. (--||--) (

631. Никола Т. Станчевъ

632. Пан. Дид. (9)

633. Т.Кар. (1о.)

634. Кр. Паш. (11)

635. Бояджиевъ,полковникъ о.з. 

636. Д-ръ Сиромаховъ

637. П.В.Ран. (12)

638. А.Милковски

639. Хр.Ат. (13)

 

 

П Л О В Д И В Ъ

640. М.Батоловъ

641. Д.Кудевъ

642. М.Дановъ

643. Дим.А.Поповъ

644. Д-ръ Хр.Аджаровъ

645. А.Станковъ

646. Н.К.Табаковъ,зъболекаръ

647. М.Стоицевъ

648. В.Пеевъ

649. С.Душевъ

65о. Н.Д.Гарваловъ

651. К.Грънчаровъ

652. Д-ръ Том. (14)

652. Д-ръ Гребенаровъ

653. Д-ръ Силдеровъ

654. Л.Начевъ

655. Гр. Дановъ

656. Д-ръ Т.Т. (15)

657. Марковъ Т.

658. Цветковъ А.

659. Ив. Сечановъ

 

Д У П Н И Ц А

660. Иванъ М. Грековъ (фамилиятаму,"Греков",подсказва,че е свързан с гърците ! ) 

661. Д-ръ А. Даскаловъ

662. Ал.Текйовъ

 

 

К Ю С Т Е Н Д И Л Ъ

663. Йорданъ Захариевъ

664. Иванъ Аракчиевъ

665. Д.Данаиловъ

666. Л.Табаковъ

667. К.Сар.А.У. (16)

668. Н.Коцевъ

669. Цв.М. (17)

670. Заховъ Г.

ЗАБЕЛЕЖКА:Списъкът съдържа имената на масони с 1 и 2 степан, без учениците в ложите.

https://www.facebook.com/notes/stanimir-dinev/%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD-%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1-%D1%8A-%D0%BB-%D0%B3-%D0%B0-%D1%80-%D0%B8-%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F7/206133899415220Тагове:   комунисти,


Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: balkan1
Категория: Политика
Прочетен: 3093103
Постинги: 531
Коментари: 287
Гласове: 1241
Календар
«  Юни, 2023  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930