Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.04.2013 11:53 - НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ
Автор: balkan1 Категория: Политика   
Прочетен: 1692 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 11.04.2013 12:02

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Мракобесническият член 417 от ГПК гласи, че възражението срещу заповед за изпълнение не спира изпълнителните действия на съдия изпълнител за отнемане на ипотекиран имот в полза на банката кредитор, когато тя обяви, че според нея длъжникът е неизряден.

image

Според въпросния член, дори при подаване на възражение от страна на кредитополучателя, съдия изпълнителят влиза във владение и продава имотите на безценица. Засегнатата страна може да се позове във възражението си до съответния районен съд за неравноправни клаузи, като във всеки един от случаите, съдът е длъжен да спре изпълнителното дело до произнасяне по исковото производство.

Но лобисткият член 417, включен в кодекса от покровителите на банковата олигархия в България, блокира работата на съда.

На 14 март 2013 година обаче, Съдът на Европа, със седалище Люксембург, оповести своето историческо решение по повод на неравноправните клаузи, които банките налагат в договорите със своите клиенти, получатели на потребителски и ипотечни кредити.

Предмет на решението са принудителните процедури за отнемане на жилища и други имоти на едностранно обявените за неизправни кредитополучатели.

Решението на Съда на Европа е в абсолютен синхрон с един от сигналите към Конституционния съд на България, че член 417 от ГПК е противоконституционен, защото приравнява банките с общините и държавата и им дава неограничени права.

 

Прочетете внимателно!

На 14 март 2013 г. Съда на Европа със седалище в Люксембург оповести своето решение по повод на неравноправните клаузи, които банките налагат в договорите със свои клиенти, получатели на потребителски и ипотечни кредити. Предмет на Решението са и принудителните процедури за отнемане на жилищата и други имоти на едностранно обявените за неизправни кредитополучатели.

Решението е по повод на Преюдициално запитване, а запитващата юрисдикция 7"Juzgado Mercantil de Barcelona". Страни в главното производство са: Ищец: Mohamed Aziz; Ответник: Caixa dґEstalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa).

 

Накратко казусът е следният:

На 19 юли 2007 г. г н Aziz, марокански гражданин, който работи в Испания от декември 1993 г., подписва с Catalunyacaixa договор за ипотечен кредит, сключен с нотариален акт. Недвижимият имот, за който е учредена ипотеката, е семейното жилище на г н Aziz, което той е придобил през 2003 г.

Кредитът, отпуснат от Catalunyacaixa, е в размер на 138 000 EUR. Той трябва да бъде погасен с 33 годишни вноски посредством 396 месечни вноски, считано от 1 август 2007 г. Както следва от предоставената на Съда преписка, в клауза 6 от сключения с Catalunyacaixa договор за кредит се предвижда годишна лихва за забава от 18,75 %, която се начислява автоматично върху неизплатените на падежа суми, без да е необходима покана за изпълнение. Освен това с клауза 6 bis от посочения договор на Catalunyacaixa се предоставя възможност да обяви целия кредит за предсрочно изискуем, когато е настъпила изискуемостта на някоя от договорените вноски, без длъжникът да е изпълнил задължението си за изплащане на част от главницата или на лихвите по кредита.На последно място, съгласно клауза 15 от договора, отнасяща се до определянето на размера на задължението, Catalunyacaixa има възможност не само да иска принудително изпълнение върху ипотекирания имот, за да събере евентуално вземане, но и за тази цел директно да определи размера на задължението, като представи съответно удостоверение за този размер.

От октомври 2007 г. г н Aziz забавя плащането на редица месечни вноски, а от края на май 2008 г. преустановява плащането на месечните вноски по кредита, което дотогава е било в по-голяма или по-малка степен редовно. Спестовната каса упражнява правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем. На основание предсрочната изискуемост на кредита банката иска връщането на цялата сума по кредита (вземане за главницата и заплащане на лихви).

През март 2009 г. спестовната каса започва производство по принудително изпълнение върху ипотекирания имот въз основа на несъдебно изпълнително основание съгласно испанския Гражданско-процесуален закон, като иска от г н Aziz плащането на 136 674,02 EUR за главницата, 90,74 EUR за просрочени лихви и 41 902,21 EUR за лихви и разходи. Принудителното изпълнение е насочено върху ипотекирания имот, тоест жилището на г н Aziz и неговото семейство.

На 20 юли 2010 г. се провежда публична продан на ипотекирания имот и в крайна сметка е подаден за (97 200 EUR). Г н Aziz е изгонен от жилището...

 

Решение:

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1) Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, която не предвижда възможност в производство по принудително изпълнение върху ипотекиран имот да се прави възражение за неравноправност на договорна клауза, въз основа на която е издаден изпълнителният титул, като същевременно не позволява на съда в исковото производство, който има правомощието да прецени дали такава клауза е неравноправна, да постанови привременни мерки, и по-специално спиране на посоченото изпълнително производство, когато постановяването на тези мерки е необходимо, за да се гарантира пълната ефективност на крайното му решение.

 

2) Член 3, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че:

– понятието „значителна неравнопоставеност" в ущърб на потребителя трябва да се прецени, като се направи анализ на националните правни норми, приложими при липсата на уговорка между страните, за да се установи дали и евентуално в каква степен по силата на договора потребителят е поставен в по-неблагоприятно правно положение от предвиденото в действащото национално право. За тази цел се явява релевантно да се разгледа и правното положение на потребителя с оглед на предвидените в националната правна уредба средства за предотвратяване на прилагането на неравноправните клаузи,

– за да се отговори на въпроса дали неравнопоставеността е възникнала „въпреки изискването за добросъвестност", е важно да се провери дали, като постъпва добросъвестно и справедливо с потребителя, продавачът или доставчикът може основателно да очаква, че потребителят ще се съгласи със съответната клауза при индивидуални преговори.

Член 3, параграф 3 от Директива 93/13 трябва да се тълкува в смисъл, че приложението, към което препраща тази разпоредба, съдържа само примерен и неизчерпателен списък на клаузи, които могат да бъдат обявени за неравноправни.

А ЕТО НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ И ЕДИН КАЗУС, КОМЕНТИРАН ОТ АДВОКАТ НЕВЕНА ПЕТРОВА ВЪВ ФОРУМА НА PLOVDIVCHANIN.COM.

НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ НА БАНКИТЕ?!

Съгласно Чл. 59. (1) от ЗАКОНа ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)... ..., който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.

(2) Това право възниква, когато няма друг иск, с който обеднелият може да се защити.

Ако Човекът Х е решил да закупи за себе си и семейството си жилище на стойност 100"000 лв. (сумата е подбранa за по-лесно онагледяване), той е длъжен да има т. нар. самоучастие, което за различните банки е 10-40%. Ако в конкретния случай това самоучастие е 20%, тези 20% – 20"000 лв. са платени от купувача на продавача на жилището, т. е. това не са пари дадени от банката.

Следва отпускане на кредит от банката и прехвърляне на собствеността на новият собственик. Едновременно с това се учредява и ипотека в полза на банката.

Ако жилището е старо, в повечето случаи следва ремонт, който новият собственик финансира сам. Да допуснем, че в разглеждания пример са вложени допълнително още 20"000 лв. за саниране, смяна на дограми, боядисване и т. н.

Още на следващия месец след отпускането на кредита, кредитополучателя започва да погасява главницата на части и да плаща съответната лихва.

След близо 3 години Човекът Х вече е погасил 20"000 лв. от главницата.

Но тогава са случва така, че остава без работа.

След три-четири месеца банката му взима жилището и човекът Х остава без нищо.

Отчайва се и ... е на път да се самоубие.

РАВНОСМЕТКА: Човекът Х е закупил жилище за 100"000 лв. и го е облагородил като неговата стойност е достигнала реалните 120"000 лв.

От тези 120"000, Човекът Х е дал общо 60"000 лв (20"000лв.-самоучастие, 20"000лв.-допълнителни капиталовложения за облагородяване, 20"000лв.-погасена главница ).

С други думи половината от стойността на имота вече е платена от кредитополучателя.

Но другата половина все още е дължима към банката.

По нещастно стечение на обстоятелствата Човекът Х не може да плаща повече от три месеца своите задължения и банката му взима всичко и го изхвърля на улицата.

Изплаща ли му банката тези 60"000лв., които той вече е вложил? – НЕ!

Трябва ли банката да му ги изплати? – ДА!

Съгл. Чл. 110. от ЗЗД: с изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.

 

РЕЗЮМЕ: ВСИЧКО, КОЕТО БАНКИТЕ НЕОСНОВАТЕЛНО ЗА ЗАГРАБИЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, И С КОЕТО НЕОСНОВАТЕЛНО СА СЕ ОБОГАТИЛИ, КАТО СЪЩЕВРМЕННО СА ОЩЕТИЛИ СВОИТЕ (ВЕЧЕ БИВШИ) КЛИЕНТИ, съгл. действащата в Р. България законова уредба трябва да бъде върнато.

ПРАВИЛАТА, залегнали в раздел „Неоснователно обогатяване" от ЗЗД важат с пълна сила, както по отношение на всички физически и юридически лица, така и по отношения на всички банки (които също са ЮЛ). За да се ползват от тези правила, към настоящия момент, потърпевшите трябва да водят съдебни дела и да харчат пари, които нямат. Банките са наясно с финансовите последици от прилагането на този раздел от ЗЗД, поради което се стремят всячески да смажат психически и финансово своя длъжник, за да не е той в състояние да ползва правото си.

Съгл чл. 59 от ЗЗД за да е налице НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ трябва да има лице, което е обедняло за сметка на банката (в конкретния случай) и обеднялото лице трябва да няма друга форма на защита на своите законни интереси.

С оглед на горепосоченото ТРЯБВА:

1. БАНКАТА ДА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ОТ НЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ (САМОУЧАСТИЕТО МУ);

2. БАНКАТА ДА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ПОГАСЕНАТА ОТ НЕГО ЧАСТ ОТ ГЛАВНИЦАТА;

3. БАНКАТА ДА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ РАВНОСТОЙНОСТТА НА НАПРАВЕНИТЕ ПОДОБРЕНИЯ ПО ЗАКУПЕНИЯ ОТ НЕГО ЧРЕЗ КРЕДИТ ИМОТ;

4. БАНКАТА ДА ЗАПЛАТИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ СПРАВЕДЛИВО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НАНЕСЕНИТЕ МУ МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ ВРЕДИ, В Т. Ч. И ПРИ НАРУШЕНИТЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА ЗАКОНОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ, ВКЛ. И ЕДНОСТРАННО ПОВИШЕНИТЕ ЛИХВИ;

5. БАНКАТА ДА ВЪЗСТАНОВЯВА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ НАДВЗЕТИТЕ СПРЯМО ДОГОВОРЕНИТЕ ЛИХВИ.

www.plovdivchanin

Преди време Конституционният съд е бил сезиран, че чл. 417 ог ГПК е противоконституционен, защото дава неограничени права на банките и е в ущърб на потребителите, но е нямало никакъв резултат от сигналите. Сега обаче банките няма да имат избор и ще трябва да се съобразят с последното решение.

Адвокат Волева е категорична, че „нашите банки са наглеци, които са подкрепяни от политиците”. Определението на Европейския съд вече се популяризира в интернет и целта е да достигне до всички клиенти, за да могат хората да се информират.

Волева от години води битка с банковия монопол, а освен това е и лидер на гражданско движение. Тя посочи конкретните виновници за създалата се ситуация. „ГЕРБ сега се правят на чиста партия, но преди време ние възразихме срещу опасния за бизнеса и гражданите чл.417 и не само, че не предприеха конкретни действия, но даже не ни отговориха. Реално ГЕРБ се възползва от този смазващ хората текст в ГПК, оказа се, че им е удобен, а сега популистки ще прехвърлят отговорността само на БСП”, категорична е адвокатката. Тя потвърди, че в основата на прокарването на този член все пак стои заместник-председателят на БСП Янаки Стоилов, който е бивш шеф на парламентарната правна комисия, а сега е водач на две листи.

http://kostas.blog.bg/drugi/2013/04/02/atakuvaite-bankite-te-ne-sa-neuiazvimi.1070839Гласувай:
4
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: balkan1
Категория: Политика
Прочетен: 2770377
Постинги: 531
Коментари: 287
Гласове: 1223
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930